COBISS iskanje
COBISS iskanje

Srečava se v knjižnici

S projektom Srečava se v knjižnici+: Skupaj delamo za ranljive skupine je Mestna knjižnica Grosuplje, enota Ivančna Gorica,  uspela na javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) v letu 2018 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodilni partner: Mestna knjižnica Grosuplje, enota Ivančna Gorica
Partner: Občina Ivančna Gorica.

Projekt bo pomagal k boljši socialni vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Predvideva rešitve, ki bodo pripomogle k ustvarjanju delovnih mest, hkrati pa bodo ciljne skupine (mladi, upokojenci, invalidi, osebe s posebnimi potrebami in drugi) aktivne v knjižnici. Poseben poudarek je namenjen mladim, saj je cilj izboljšati njihov položaj in povečati njihovo vključenost v lokalno okolje ter jim omogočiti lažji prihod na trg dela.

Namen operacije je, da literarni večeri, razstave in glasbeno-recitacijski večeri postanejo inovativni produkti. Pilotna skupina mladih bo pod vodstvom mentorjev izvajala kulturne dogodke, ki bodo aktualni za mlade in druge ranljive skupine, hkrati pa bodo vzpodbujali medgeneracijsko sodelovanje.

Preko izobraževanj, mentoriranja in mrežnega načina prenosa znanja se bodo mladi usposobili za samostojno delo, izvedbo kulturnih in izobraževalnih dogodkov.

Cilji operacije: analiza vključenosti skupin v družbeno okolje, oblikovanje pilotne delovne skupine, 20 usposabljanj in delavnic oziroma dogodkov, oblikovanje novih programov za ranljive skupine.
Oprema, kupljena v sklopu operacije: računalnik, platno in projektor, premični oder in knjižne police.
Trajanje projekta: januar 2020 – april 2022

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 59.195,40 EUR.

Sofinanciranja s sredstvi iz državnega proračuna za kohezijsko politiko v višini 14.798,85 EUR.
www.eu-skladi.si

GrosupljeLogo   Rs  Eu   Stik    Obcina Ivancna Gorica          Projekt