COBISS iskanje
COBISS iskanje

Knjižnice.si

Knjižnice.si je portal slovenskih splošnih knjižnic, ki na enem mestu združuje vse pomembne informacije o dejavnosti slovenskih splošnih knjižnic. Namen portala je nuditi celovite informacije o delovanju slovenskega splošnega knjižničarstva najširši domači in tuji javnosti. S strokovnimi informacijami podpira profesionalno delovanje in razvoj slovenskega knjižničarstva ter krepi pojavnost splošnih knjižnic v virtualnem okolju.