COBISS iskanje
COBISS iskanje

Dobre knjige

Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo, namenjen promociji dobrega branja. Njegovo jedro gradijo slovenski splošni knjižničarji z objavljanjem predstavitev leposlovnih del, pri soustvarjanju portala sodelujejo še literarni kritiki ter bralci in bralke, uporabniki portala.