COBISS iskanje
COBISS iskanje

Domoznanska zbirka občin

Dom. Zbirka

Knjižnica s pomočjo uredniškega odbora od leta 2010 izdaja publikacijo Domoznanska zbirka občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje. Na območju delovanja knjižnice imamo številne osebnosti in materialno dediščino, ki prispeva k prepoznavnosti našega prostora in ljudi. Namen zbirke je dediščino zapisati, da bo dostopna širšemu krogu tako v domačem okolju kot tudi v slovenskem prostoru. Knjige si lahko izposodite v  enotah Mestne knjižnice Grosuplje.