COBISS iskanje
COBISS iskanje

Domoznanska dejavnost

Knjižnica v okviru domoznanske dejavnosti zbira, obdeluje, varuje in posreduje gradivo (knjige, članke, slikovno gradivo, razglednice, letake, neknjižno gradivo …), ki se z vsebino navezuje na dogodke, prebivalce in kraje našega območja delovanja (Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje). Domoznansko dejavnost, gradivo in storitve predstavlja v okviru pedagoških dejavnosti, prireditev in dogodkov, z razstavami, publicistično dejavnostjo in drugimi aktivnostmi.

Knjižnica s pomočjo uredniškega odbora od leta 2010 izdaja dve publikaciji, Domoznanska zbirka in Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, in svoje okolje seznanja z lokalnimi dogajanji, ozavešča o naravni in kulturni dediščini, skrbi za poznavanje zgodovine in tradicije okoliških krajev.