COBISS iskanje
COBISS iskanje

Uporaba osebnih računalnikov

Osebni računalniki so namenjeni članom in obiskovalcem knjižnice in se nahajajo v čitalnici. 

PRAVILA ZA UPORABO OSEBNIH RAČUNALNIKOV

  1. Računalnik lahko uporablja samo ena oseba in je materialno odgovorna za strojne in programske okvare.
  2. Uporaba računalnika je brezplačna, računalniški izpis zaračunavamo po ceniku.
  3. Termin za uporabo računalnika je možno predhodno rezervirati.
  4. Računalnik se uporablja le za iskanje informacij. Čas uporabe je vezan na lokacijo oziroma oddelek.
  5. Knjižnica ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe medijev, ki jih uporabniki uporabljajo pri delu z osebnimi računalniki (spominske kartice, USB ključe, CD plošče…).
  6. Na računalnikih ni dovoljeno nameščanje in igranje iger.
  7. Na računalnikih ni dovoljeno spreminjanje nastavitev in nalaganje lastnih dokumentov.