COBISS iskanje
COBISS iskanje

Članstvo

Članstvo

Član knjižnice lahko postane vsak, ki ob vpisu predloži osebni dokument in se s svojim podpisom ali podpisom pooblaščene osebe zaveže, da se bo ravnal po poslovniku knjižnice.

Članska izkaznica

Člansko izkaznico prejme bralec ob vpisu. Vsak družinski član ima svojo izkaznico, ki velja v vseh enotah Mestne knjižnice Grosuplje. Brez izkaznice si gradiva ni mogoče izposoditi. Za izgubljeno izkaznico se plača nadomestilo po veljavnem ceniku Mestne knjižnice Grosuplje.

Članarina

Članarina se poravna ob vpisu in se obnavlja enkrat letno. Otroci in mladina do 18. leta ter nezaposleni ne plačujejo članarine. Nezaposleni svoj status dokazujejo s potrdilom Urada za zaposlovanje.

Spletni vpis

Mestna knjižnica Grosuplje omogoča vpis tudi preko spleta na povezavi Spletni vpis. Na vaš e-naslov boste prejeli potrdilo o vpisu, ki ga s klikom potrdite. Za dostop e-knjig (Biblos) se morate na aplikaciji še dodatno vpisati z uporabniškim imenom (sikgrs + članska številka) in geslom, ki ste ga vnesli ob spletnem vpisu.