COBISS iskanje
COBISS iskanje

Rezervacije in podaljšanje

Rezervacija in podaljšanje gradiva:

  • osebno s člansko izkaznico v knjižnici,
  • preko sistema COBISS/Moja knjižnica
  • s klicem v knjižnico, pri čemer mora član navesti številko članske izkaznice.

Za rezervacije in podaljšanje knjižničnega gradiva v sistemu COBISS+/Moja knjižnica potrebujete geslo, za katerega se dogovorite ob obisku knjižnice. 

Rezervirate lahko prosto ali izposojeno gradivo. Po telefonu lahko član rezervira do 3 enote gradiva, preko sistema COBISS/Moja knjižnica pa do 5 enot gradiva. O pripravljenem gradivu vas obvestimo po elektronski pošti ali SMS sporočilu. Član mora gradivo prevzeti v 3 delovnih dneh od prejema obvestila. V primeru neprevzetega pripravljenega gradiva v navedenem roku, knjižnica zaračuna stroške neprevzetega gradiva po veljavnem ceniku Mestne knjižnice Grosuplje.
V kolikor član rezervira gradivo s statusom “prosto” in si isto gradivo želi izposoditi drug član, ima pri izposoji prednost član, ki je v knjižnici.

Rok izposoje je mogoče podaljšati večkrat. Najdaljši skupni rok izposoje je 63 koledarskih dni za strokovno gradivo, ki ima rok izposoje 21 dni. Za leposlovno gradivo, ki ima rok izposoje 14 dni, je najdaljši skupni rok izposoje 42 koledarskih dni ter 21 dni za neknjižno gradivo in serijske publikacije, ki imajo rok izposoje 7 dni.

Gradiva ni mogoče podaljšati:

  • če je rezervirano,
  • če je že prekoračen rok izposoje
  • če je že doseženo število možnih podaljšanj,
  • če ima gradivo poseben status (krajši rok izposoje)
  • če so na bralčevi kartoteki zabeležene neporavnane denarne obveznosti
  • knjižnični delavci imajo pravico omejiti podaljšanje  pri gradivu za domače branje, bralno značko ipd.

COBISS/Moja knjižnica –Navodila za rezervacijo in podaljšanje gradiva