COBISS iskanje
COBISS iskanje

Hišni red

Obiskovalci knjižnice upoštevamo hišni red:

⦁ v knjižničnih prostorih se primerno obnašamo,
⦁ se spoštljivo vedemo do drugih bralcev in knjižničnih delavcev,
⦁ pazimo na knjižnično opremo,
⦁ spoštujemo red in tišino,
⦁ prtljago odložimo v garderobi in na obešalnikih,
⦁ odgovorno in skrbno ravnamo z izposojenim gradivom,
⦁ ob prevzemu knjižnično gradivo pregledamo in opozorimo knjižničarja na morebitne poškodbe, sicer sami odgovarjamo za škodo,
⦁ gradiva ne izposojamo naprej,
⦁ upoštevamo navodila zaposlenih v knjižnici,
⦁ ne uporabljamo mobilnih telefonov,
⦁ ne vstopamo z rolkami,
⦁ ne vozimo v knjižnico koles in koles z motorji,
⦁ ne vstopamo v spremstvu domačih živali, razen ko gre za šolane pse vodnike,
⦁ v prostorih knjižnice ne kadimo in ne uživamo hrane in pijače,
⦁ ne vstopamo v delovna območja zaposlenih,
⦁ se ne zadržujemo v knjižničnih prostorih izven obratovalnega časa,
⦁ smo odgovorni za namerno poškodovanje inventarja ali opreme,
⦁ upoštevamo Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Mestne knjižnice Grosuplje s prilogami

Pravila za uporabo osebnih računalnikov:

 1. Pred uporabo računalnikov se mora uporabnik računalnika oglasiti pri knjižničarju, predložiti izkaznico ali osebni dokument ter izpolniti obrazec za uporabo računalnika.
 2. Računalnik lahko uporablja samo ena oseba in je materialno odgovorna za strojne in programske okvare.
 3. Uporaba računalnika je brezplačna, računalniški izpis zaračunavamo po ceniku.
 4. Termin za uporabo računalnika je možno predhodno rezervirati.
 5. Računalnik se uporablja le za iskanje informacij in največ eno uro. Čas uporabe lahko omeji tudi informator glede na potrebe.
 6. Knjižnica ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe medijev, ki jih uporabniki uporabljajo pri delu z osebnimi računalniki (diskete, spominske kartice, USB ključe, CD plošče…).
 7. Na računalnikih ni dovoljeno nameščanje in igranje iger.
 8. Na računalnikih ni dovoljeno nameščanje in uporabljanje programov za medmrežno komuniciranje (online chat, MSN, klepetalnice)
 9. Na računalnikih ni dovoljeno spreminjanje nastavitev in nalaganje lastnih dokumentov.
 10. Na računalnikih ni dovoljeno pregledovanje strani z neprimerno vsebino (pornografske strani, nasilje…).
 11. Uporabnik mora upoštevati hišni red knjižnice. V primeru kršitev mu bomo dostop do računalnika prepovedali.