COBISS iskanje
COBISS iskanje

Cenik

 VPISNINAEUR
 mladina do 18. letabrezplačno 
 nezaposleni, invalidi, člani ZBDS (z ustreznim dokazilom)brezplačno 
 dijaki nad 18. letom in študenti  7,00 EUR
 upokojenci10,00 EUR
 zaposleni12,00 EUR
 pravne osebe26,00 EUR
 IZKAZNICAEUR
 nova izkaznica 4,00 EUR
 ZAMUDNINA NA DANEUR
 knjižno gradivo0,20 EUR
 neknjižno gradivo0,60 EUR
 medknjižnična izposojapo izstavljenem računu
 OPOMINIEUR
 1. opomin0,60 EUR
 2. opomin1,20 EUR
 3. opomin1,80 EUR
 4. opomin2,40 EUR
 ODŠKODNINAEUR
 poškodovana nalepka (črtna koda, RFID)1,00  EUR
 oprema nadomestnega gradiva2,00  EUR
 nenadomestljivo gradivose obračuna po 25. členu Pravilnika Mestne knjižnice Grosuplje
 popravilo poškodovanega gradiva2,00/5,00 EUR
 zaščitni ovitki neknjižnega gradiva0,50 EUR
 vezava gradiva10,00 EUR
 MEDKNJIŽNIČNA IN MEDODDELČNA IZPOSOJAEUR
 medknjižnična izposoja8,00 EUR
 medknjižnična izposoja iz tujinepo izstavljenem računu
 medoddelčna izposoja1,50 EUR
 FOTOKOPIRANJE IN TISKANJEEUR
 A4 tekst enostr./obojestr.0,10/0,15 EUR
 A4 slika enostr./obojestr.0,15/0,20 EUR
 A3 tekst enostr./obojestr.0,15/0,20 EUR
 A3 slika enostr./obojestr.0,20/0,40 EUR
 barvni računalniški izpis  0,80 EUR
 OSTALOEUR
 izpis podatkov o transakcijah1,00 EUR
 neprevzeto gradivo0,80 EUR/na enoto
 neprevzeto tematsko gradivo3,00 EUR/na enoto
 bukvarna1,00 – 3,00 EUR/izvod
 uporaba računalnika za nečlane1,00 EUR
 NAJEM PROSTOROV Z OPREMOEUR
 dvorana do 4 ure60 EUR
 dvorana do 10 ur100 EUR
 galerija, prireditveni prostor do 4 ure30 EUR
 galerija, prireditveni prostor do 10 ur70 EUR

DDV ni obračunan po 94. členu ZDDV-1.

V primeru, da neporavnane terjatve niso plačane v 2 mesecih od evidentiranja terjatev ali pa znesek neporavnanih terjatev presega 17,00 EUR, se članu avtomatsko onemogoči izposoja knjižničnega gradiva in določenih storitev. Ko član poravna obveznosti, se poslovanje nemoteno nadaljuje.

Cenik je bil sprejet 21.12.2020 na 4. korespondenčni seji Sveta Mestna knjižnice Grosuplje.