COBISS iskanje
COBISS iskanje

Cenik

 VPISNINAEUR
 mladina do 18. letabrezplačno 
 nezaposleni, invalidi, člani ZBDS (z ustreznim dokazilom)brezplačno 
 dijaki nad 18. letom in študenti  7,00 EUR
 upokojenci10,00 EUR
 zaposleni12,00 EUR
 pravne osebe26,00 EUR
 IZKAZNICAEUR
 nova izkaznica 4,00 EUR
 ZAMUDNINA NA DANEUR
 knjižno gradivo0,30 EUR
 neknjižno gradivo0,60 EUR
 medknjižnična izposojapo izstavljenem računu
 OPOMINIEUR
 1. opomin0,80 EUR
 2. opomin1,60 EUR
 3. opomin2,40 EUR
 4. opomin3,20 EUR
 ODŠKODNINAEUR
 poškodovana nalepka (črtna koda, RFID)1,00  EUR
 oprema nadomestnega gradiva2,00  EUR
 poškodovano, uničeno, izgubljeno gradivose obračuna po 29. členu Pravilnika Mestne knjižnice Grosuplje
 popravilo poškodovanega gradiva2,00/5,00,10,00 EUR
 MEDKNJIŽNIČNA IN MEDODDELČNA IZPOSOJAEUR
 medknjižnična izposoja8,00 EUR
 medknjižnična izposoja iz tujinepo izstavljenem računu
 medoddelčna izposoja1,50 EUR
 FOTOKOPIRANJE IN TISKANJEEUR
 A4 format ČB0,10 EUR/enoto
 A4 format barvni0,20 EUR/enoto
 A3 format ČB0,20 EUR/enoto
 A3 format barvni0,40 EUR/enoto
 OSTALOEUR
 izpis podatkov o transakcijah1,00 EUR
 neprevzeto gradivo1,00 EUR/na enoto
 bukvarna1,00 – 3,00 EUR/izvod
 uporaba računalnika za nečlane1,00 EUR
 UPORABA PROSTOROV IN OPREMEEUR
 dvorana do 4 ure80 EUR*
 dvorana do 10 ur140 EUR*
 galerija, prireditveni prostor do 4 ure40 EUR*
 galerija, prireditveni prostor do 10 ur70 EUR*
 tehnična oprema20 EUR

* doplačilo 20,00 eur za vsako dodatno uro uporabe prostorov po zaprtju knjižnice

DDV ni obračunan po 94. členu ZDDV-1.

Cenik je bil sprejet 12.12.2023 na 9. seji Sveta Mestna knjižnice Grosuplje.