COBISS iskanje
COBISS iskanje

Izposoja gradiva

Redni roki za izposojo gradiva

 Vrsta gradiva Čas izposoje
knjige s strokovno vsebino21 dni
knjige z leposlovno vsebino14 dni
neknjižno gradivo (video, audio, zvočne knjige)14 dni
časopisi in revije14 dni

 

 

V čitalnicah vam je na voljo gradivo, ki ni namenjeno izposoji (atlasi, slovarji, leksikoni …). V knjižnici ga je možno fotokopirati v skladu s predpisi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.
Če želeno gradivo ni na voljo v naših knjižnicah, ga lahko z medknjižnično izposojo naročimo iz katerekoli druge slovenske knjižnice.

Zamudnina
Ob prekoračenju roka izposoje se vam beleži zamudnina za tiste dneve, ko knjižnica obratuje in za vsak izvod gradiva v višini zneska, ki ga določa cenik storitev Mestne knjižnice Grosuplje
Več o zamudnini in opominih si lahko preberete v Pravilnik o poslovanju.

Evidenca vašega izposojenega gradiva
Poleg izpiska, ki ga dobite v knjižnici ob izposoji gradiva, lahko v sistemu COBISS+/Moja knjižnica spremljate, katero gradivo imate izposojeno in kdaj vam poteče rok izposoje.