COBISS iskanje
COBISS iskanje

Playful Paradigm

Izvajanje projekta Playful Paradigm v Mestni knjižnici Grosuplje, v sodelovanju z Občino Grosuplje

Vodilni partner: Občina Grosuplje
Partner: Mestna knjižnica Grosuplje
Trajanje projekta: 14. junij 2021 – 14. januar 2023

Mestna knjižnica Grosuplje se je odzvala na pobudo Občine Grosuplje, ki je postala partner omrežja URBACT, ki spodbuja in podpira trajnostni in celovit urbani razvoj. URBACT je sicer program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Podpira krepitev omrežij med mesti, učenje na izkušnjah drugih ter prenos dobrih praks za izboljšanje urbanih politik in upravljanje urbanih območij. S svojimi strokovnjaki mestom pomaga pri razvoju inovativnih in trajnostnih praktičnih rešitev, ki vključujejo gospodarsko, družbeno in okoljsko razsežnost ter upoštevajo principe sodelovanja javnosti. Program sodi med instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica.
Kot mnoga druga mesta in občine, se Grosuplje sooča z izzivi, na katere v sklopu projekta poskuša odgovoriti na igriv način, skozi igro in s tem odgovoriti na potrebe ter želje občanov in občank. Skozi igro, ki je univerzalna dejavnost, spodbuja socialno vključenost ter medgeneracijsko sodelovanje.
Ciljna skupina, s katero smo delali znotraj projekta, so bili vrtčevski otroci, stari 4 do 6 let, ki so zaradi epidemskih razmer v knjižnico vstopili poredko ali še nikoli. Nagovorili smo vse vrtce v občini ter jih povabili k obisku knjižnice, kjer smo za njih izvajali igralne urice. Igralne ure smo izvedli z družabnimi igrami, ki so primerne za dotično starostno skupino ter spodbujajo socializacijo, sodelovanje ter motorični in kognitivni razvoj. Pozornost pri izbiri iger smo namenili predvsem kakovosti posamezne igre.
V projektu smo zajeli 25 vrtčevskih skupin, kar v skupnem seštevku predstavlja 350 otrok. Obenem smo izvedli dogodek Noč v knjižnici, v sodelovanju z Občino Grosuplje pa tudi medgeneracijski igralni dan, na katerem smo igre ponudili skupnosti.
Med poletnimi počitnicami smo v galeriji Mestne knjižnice Grosuplje pripravili zbirko iger, s tem galerija dobi funkcijo družabnega prostora, kjer se lahko srečujejo tako mlajši kot tudi starejši. Praksa namreč kaže, da ljudje potrebujejo prostor za neformalno druženje. Stremimo k temu, da uporabniki prepoznajo knjižnične prostore kot neformalne prostore, ki omogočajo srečevanje, druženje in povezovanje ljudi, sklepanje novih prijateljstev ter dobro počutje. Gradimo dinamičen in dolgoročen odnos s svojimi uporabniki ter se trudimo za stalno prisotnost v življenju ljudi, ki nas obiskujejo.
Knjižnice v družbi spodbujajo občutek povezanosti, tako uporabnikom poleg osnovnih dejavnosti nudijo in zagotavljajo občutek domačnosti, topline, varnosti in zavetja. Pomen knjižničnih prostorov je večplasten in odvisen od potreb uporabnikov in lokalne skupnosti. Veseli nas, da lahko pripomoremo k izboljšanju družabnega življenja naših najmlajših. Knjižnica bo družabne igre, ki so del projekta, vključila v svojo zbirko in tudi naprej omogočala dostop in igranje družabnih iger za vse starostne skupine (1–99 let).