COBISS iskanje
COBISS iskanje

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.gro.sik.si. Zavezujemo se omogočati dostopnost naše spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočeno je prilagajanje barvne sheme spletne strani,
 • omogočeno je povečanje velikosti pisave oziroma celotne spletne strani.

Stopnja skladnosti

Spletna stran www.gro.sik.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Dostopnost spletne strani spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti. Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • videi niso opremljeni s podnapisi in/ali znakovnim jezikom
 • kompleksne tabele s podatki, organigrami,
 • nekatere fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila

Omogočamo vam, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju). Dostopnost naše spletne strani nenehno izboljšujemo, da bi zagotovili boljšo dostopnost.

Ocena nesorazmernega bremena

Razlog za zgoraj navedeno delno skladnost je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za zavezanca Mestno knjižnico Grosuplje. Mestna knjižnica Grosuplje nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi zanjo nastale znatne finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi oziroma drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine zelo velik. Prav tako je Mestna knjižnica Grosuplje pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upoštevala tudi notranjo organiziranost in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja, ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi te Izjave o dostopnosti.

Ta izjava je bila pripravljena dne 16.2.2021 na podlagi samoocene.

Zadnja posodobitev Izjave o dostopnosti: 29.9.2023

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, občasno naletijo na
težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov naše knjižnice:

Mestna knjižnica Grosuplje
Adamičeva cesta 15
1290 Grosuplje
T: 01 786 00 20
E: info@knjiznicagro.si

Na obvestilo ali prošnjo vam bomo odgovorili v osmih dneh od prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in zamudo ustrezno utemeljili.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
01 555 58 48
gp.irsid@gov.si

Zadnja sprememba: 29.09.2023