COBISS iskanje
COBISS iskanje

Domoznanski portali

Kamra Logo

Portal združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Prinaša zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti kot na primer predstavitve znamenitih oseb, dokumente in fotografije značilnih lokalnih društev, razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij, znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli in še marsikaj drugega.

Jurčičeva Muljava

Krjavljeva zgodba po Krjavlju

Muljavski igralci se klanjajo rojaku pisatelju Josipu Jurčiču

Ciril Jurčič kot oseba in amaterski igralec

 

Osp Logo 300x98

Portal je spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu. Vanj so združene biografije, objavljene v regijskih leksikonih: Celjskozasavski.si, Dolenjski biografski leksikon, Gorenjci.si, Koroški biografski leksikon, Pomurci.si., Primorci.si, Spodnjepodravci.si in Štajerci.si.

 

Galerija 300x180

Virtualna razstava “Pajžbarjev Josip”

Mestna knjižnica Grosuplje zbira, hrani in posreduje gradivo o naših krajih in ljudeh skozi čas. Josip Jurčič, prvi slovenski romanopisec, ima v njej posebno mesto. Vabimo vas, da si del gradiva iz zbirke o Jurčiču ogledate na virtualni razstavi.