COBISS iskanje
COBISS iskanje

Domoznanska zbirka bogatejša za knjigo o Jurčiču, odprli tudi razstavo

20211207 181658 940x705

V domoznanski zbirki Mestne knjižnice Grosuplje je v teh dneh izšla knjiga Naš Jurčič, ki jo je napisal dr. Mihael Glavan, ilustriral pa Damijan Stepančič. V torek, 7. decembra 2021, smo jo predstavili v sejni dvorani Občine Ivančna Gorica, ta dan smo pod okriljem projekta Srečava se v knjižnici odprli tudi razstavo ilustracij iz knjige, ki si jih do konca januarja 2022 lahko ogledate na dveh lokacijah: v občinski sejni dvorani in v prostorih knjižnice v Ivančni Gorici. Dogodka se je udeležil tudi ivanški župan Dušan Strnad.

Mestna knjižnica Grosuplje v okviru domoznanskih nalog od leta 2010 skrbi tudi za založništvo dveh domoznanskih publikacij: Zbornika občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje in domoznanske zbirke. Zbornik izhaja na dve leti, v domoznanski zbirki pa vsako leto izdamo eno knjigo; letos je izšla enajsta po vrsti. Pri izdaji knjig s sofinanciranjem založniškega programa pomagajo občine ustanoviteljice – Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Da bomo v Jurčičevem letu izdali knjigo, ki bo posvečena Josipu Jurčiču, je bilo na nek način pričakovano, to je potrdil tudi uredniški odbor v sestavi: dr. Mihael Glavan (glavni urednik), Marjan Potokar, Ivan Grandovec, Janez Pintar in Roža Kek.

V Jurčičevem letu je izšlo več odmevnih literarnih del, ki nam Jurčiča in njegovo ustvarjanje na novo predstavljajo in približajo. Besedilo za knjigo Naš Jurčič je prispeval domačin, dr. Mihael Glavan, ki je izvrsten poznavalec Jurčičevega dela in življenja. Bil je vodja rokopisnega oddelke v nacionalni knjižnici, je najvidnejši strokovnjak na področju srednjeveškega in sodobnega rokopisnega gradiva, ki s svojim znanstveno raziskovalnim delom osvetljuje življenje in delo številnih znamenitih Slovencev (npr. Primoža Trubarja, Simona Gregorčiča, Edvarda Kocbeka idr.). Z akademskim slikarjem Damijanom Stepančičem, ki se veliko posveča knjižni ilustraciji, stripom, animaciji, likovnemu opremljanju učbenikov in priročnikov, sta že večkrat prepletla svoje talente in ideje, nazadnje lani, ko je izšel strip o generalu Rudolfu Maistru. Da gre za uigran tandem, sta dokazala tudi tokrat. Knjigo, ki po zasnovi spominja na strip, a ni povsem običajen strip, je oblikoval Robert Kuhar, natisnili so jo v tiskarni Partner graf.

»Knjigo sem si zamislil kot celovito monografsko podobo Josipa Jurčiča, v kateri obdelam tako njegovo bivanje, kot tudi izobraževanje, študij in delo,« je med drugim povedal dr. Glavan in dodal, da je eno poglavje namenil tudi posmrtnemu življenju Jurčiča.
Ilustrator Stepančič je dejal, da je mora najprej temeljito prebrati tekst, saj je dr. Glavan znan po tem, da piše med vrsticami. Tudi zaradi tega je moral preštudirati veliko dokumentarnega slikovnega gradiva in tako je nastala tudi ideja o panjskih končnicah, saj je na starih fotografijah Jurčičeve domačije opazil čebelnjak.

Župan Dušan Strnad je izrazil navdušenje nad naslovom knjige (Naš Jurčič), saj po njegovi oceni kaže na to, kako je Josip Jurčič prepleten z rojstno Muljavo, občino, pa tudi s celotno Slovenijo.

Dr. Mihael Glavan je na dogodku prejel naziv domoznanski ambasador Knjižnice Ivančna Gorica, ki ga prejmejo posamezniki, ki še posebej intenzivno sodelujejo s knjižnico na domoznanskem področju oz. s svojimi objavami, zbiranjem in raziskovanjem gradiva o kulturni dediščini in drugim delom pomembno prispevajo k ohranjanju domoznanske dediščine v lokalnem okolju. Skrbnik domoznanske zbirke Knjižnice Ivančna Gorica in vodja domoznanske bralne značke Beremo domače Roman Rozina je prebral obrazložitev, direktorica Mestne knjižnice Grosuplje Urška Emeršič pa mu je priznanje podelila.

V programu je nastop Žiga Jože Štrus iz Glasbene šole Grosuplje, ki je zapel Prešernovo Pod oknom v priredbi Benjamina Ipavca.