COBISS iskanje
COBISS iskanje

Slavnostni sprejem 234 drugošolcev iz občine Ivančna Gorica med bralce

Zb9

Na Jurčičevi Muljavi je bilo kar 234 drugošolcev iz občine Ivančna Gorica sprejetih med bralce. Ker so to mladi, ki še zorijo v branju, jim pravimo ZELENI BRALCI. BRANJU PRIJAZNA OBČINA IVANČNA GORICA podpira projekt kot promocijo bralne kulture že osmo leto zapored.

Slavnostni dogodek Sprejem med bralce smo priredili v četrtek, 30. maja 2024, v dvorani kulturnega doma na Muljavi, kajti deževno vreme ni dopuščalo izvedbe v letnem gledališču na Jurčičevi domačiji.
Drugošolce, ki so bili oblečeni v zelene majice Že berem sam-a, je pozdravila in jim čestitala zelena bralka Tinca (knjižničarka Anita Globokar), jih spodbudila k branju knjig še naprej, da bodo s tem hranili in urili svoje možgane ter jim zaželela, naj čim več časa preživijo v naravi in se družijo s prijatelji. Ogledali so si otroško predstavo PO SLOVENIJI S POPOTNIKOM JAKOM v izvedbi Enostavno prijatelji, ki je otroke dobesedno dvignila na noge. Popotnik Jaka pri iskanju svoje babice spoznava kulturno in naravno dediščino Slovenije. Otroci so se nasmejali Jakovim prigodam, se navdušili nad slovenskimi običaji in znamenitostmi. Poučna in hkrati s humorjem prežeta predstava je zopet razveselila mlade obraze ter jim dokazala, na kako lepem koščku sveta živimo. Slavnostnega sprejema se je udeležil tudi promotor branja, podžupan Občine Ivančna Gorica gospod Tomaž Smole, v imenu opravičeno odstotnega župana Dušana Strnada, ki je zelenim bralcem čestital, jih podprl pri branju knjig, kajti knjige imajo čudežno moč, in jim zaželel, da bi brali vse življenje.

Drugošolci se zelo zavzeto učijo brati skozi vse leto in postopoma osvajajo tehniko branja. Pomagajo jim učiteljice, ki jih spodbujajo z raznovrstnimi bralnimi metodami; doma jih motivirajo starši; v knjižnici jim knjižničarji z bralno, knjižno in knjižnično vzgojo prikažemo pomen branja, predstavimo raznovrstne knjige, pokažemo knjižne kotičke za mlade bralce, spoznajo izposojo knjig in jih povabimo na različne knjižnične dejavnosti. Učence tudi povabimo k vpisu v knjižnico. Vpiše se večina otrok, kar dokazuje, da starši prepoznajo potrebo po obisku knjižnice in branju knjig.

Naj povemo, da so bili letošnji zlati bralci (devetošolci, ki vseh devet let opravijo bralno značko) prva generacija, ko so postali zeleni bralci v sklopu projekta Že berem sam-a.

Zavedamo se, da lahko le s skupnim sodelovanjem tako učiteljev, staršev, knjižničarjev in občine zmoremo več in tako lahko prispevamo k izboljšanju bralne pismenosti in pospeševanju bralne kulture v naši občini ter s tem podpremo naše otroke. S knjigo v roki jim bo lažje, učinkovitejše in uspešnejše bodo delovali v vsakodnevnem življenju.

Knjižnica Ivančna Gorica se zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da smo dogodek uspešno izpeljali: Občina Ivančna Gorica, Jurčičeva domačija, Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava, Prostovoljno gasilsko društvo Muljava, Krajevna skupnost Muljava.

Petra Volkar
Knjižnica Ivančna Gorica