COBISS iskanje
COBISS iskanje

Veseli smo 210 novih bralcev v občini Ivančna Gorica

Zakljucna Prireditev

V četrtek, 11. maja 2023, smo se v občini Ivančna Gorica veselili s kar 210 novimi mladimi bralci – ZELENIMI BRALCI. Župan Dušan Strnad podpira projekt kot ambasador branja, Občina Ivančna Gorica, ki je »Branju prijazna občina«, pa omogoča nakup zelenih majic kot nagrado in spodbudo za učence, da so postali bralci. Namen projekta »Že berem sam«, ki letos poteka že sedmo leto zapored, je promocija branja za otroke ter širjenje bralne kulture v naši občini.

Slavnostni sprejem med bralce z županom je bil na OŠ Stična, kjer so ga pričakali drugošolci iz matične šole, iz PŠ Stična in PŠ Muljava. Gostili smo pisateljico Cvetko Sokolov, ki je učencem čestitala, da so postali bralci, predstavila nekaj svojih knjig in jih spodbudila k nadaljnjemu branju. Čestitka župana Dušana Strnada je bila dragocena in gotovo jo bodo zeleni bralci ohranili v svojem srcu. Spodbudil jih je tudi, naj berejo svojim staršem in starim staršem.

Drugošolci se zavzeto učijo brati skozi vse leto in postopoma osvajajo tehniko branja. Pomagajo jim učiteljice z različnimi bralnimi metodami in s spodbudami, doma jih motivirajo njihovi starši, v knjižnici pa jim knjižničarji z bralno, knjižno in knjižnično vzgojo prikažejo pomen branja in jih s predstavitvijo raznovrstnih in zanimivih knjig motivirajo za branje. Učence povabijo k vpisu in tako je 65 otrok prvič prejelo svoje knjižnične izkaznice.

Knjižničarki Anita (v preobleki v zeleno bralko Tinco) in Petra iz knjižnice Ivančna Gorica sta obiskali vseh 210 drugošolcev in jim čestitali ter podelili zelene majice. Da pa bomo prazničen dan ohranili v lepem spominu, smo se seveda tudi fotografirali. Občina, knjižničarji in učitelji se zavedamo pomena bralne kulture v naši občini. Branje je ena ključnih zmožnosti, ki jih potrebuje človek za učinkovito funkcioniranje v vsakodnevnem življenju, in zelo je pomembno, da ga učenci usvojijo.

Zahvaljujemo se Občini Ivančna Gorica ter s tem županu za vso podporo in sodelovanje. Hvala učiteljem, vodstvu šol, knjižničarjem ter staršem za posluh in podporo ter uspešno skupno sodelovanje, da bomo lahko še naprej skupaj spodbujali mlade bralce.