COBISS iskanje
COBISS iskanje

Zaključna prireditev projekta Beremo domače v Knjižnici Ivančna Gorica

20221116 190522 940x611

Domoznanska bralna značka Beremo domače je v ivanški knjižnici potekala že tretje leto zapored. Prvič po epidemiji koronavirusa pa smo sklepni dogodek pripravili v živo, in sicer v sredo, 16. novembra zvečer. Program, ki ga je povezovala Janja Ambrožič, se je začel s pogovorom z zbirateljem Stanetom Rusom iz Artiže vasi, ki je preko diaprojekcije predstavil nekatere svoje razglednice in nekaj predmetov iz svoje bogate zbirke. S seboj je prinesel tudi nekaj zanimivih predmetov. Nato smo navzočim udeležencem podelili priznanja in nagrade za opravljeno bralno značko. Pri Beremo domače je letos sodelovalo 33 udeležencev, od tega 10 otrok. Posebej razveseljivo je, da je pri družinski domoznanski bralni znački (domače knjige berejo različne generacije v isti družini) opravilo 18 bralcev. Družinsko branje je tudi sicer zelo pomembno in ga knjižnica še posebej spodbuja.

Sledila je podelitev naziva domoznanski ambasador Knjižnice Ivančna Gorica, ki ga že tretje leto zapored knjižnica podeljuje posameznikom za posebne zasluge na domoznanskem področju. Letos je prejemnik naziva mag. Dušan Štepec, etnolog in umetnostni zgodovinar, ki je v fond naše domoznanske literature prispeval že pet knjig, precej člankov, raziskav ipd. Po prejemu priznanja je osvetlil pomen domoznanstva pa tudi zbirateljev kulturne dediščine, kot je Stane Rus.

Program, ki se je končal s prijetnim druženjem, so obogatile pevke Glasbene šole Grosuplje, podružnice Ivančna Gorica: Teja Zaletelj, Vida Kovačič in Polona Kopač Trontelj (mentorica).

Projekt Beremo domače, ki se bo naslednje leto začel z 8. februarjem, spodbuja zavedanje o naših bogatih koreninah, ki jih ima občina Ivančna Gorica v obilni meri. Ker je to prostor prave kulturno-zgodovinske zakladnice, si knjižničarji prizadevamo, da se čimveč ljudi obogati s tem žlahtnim zgodovinskim spominom.

Roman Rozina, foto: Anja Svoljšak