COBISS iskanje
COBISS iskanje

Krajevna knjižnica Ivančna Gorica

Knjižnica Ivančna Gorica je enota Mestne knjižnice Grosuplje, z Aktom o ustanovitvi knjižnice Grosuplje (Ur. l. 43/97) jo je ustanovila Občina Ivančna Gorica. Otvoritev knjižnice je bila 4. 11. 1998 in od takrat opravlja knjižnično dejavnost na območju Občine Ivančna Gorica.
Začetki knjižničarstva na tem območju segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, saj je bila knjižnica v Stični ustanovljena že leta 1973, v Višnji Gori 1975, v Šentvidu pri Stični leta 1979 in na Krki 1980.
Težnja po ustanovitvi knjižnice v Ivančni Gorici se je pojavila leta 1996, ko je občina Grosuplje razpadla na tri dele, na občino Grosuplje, občino Dobrepolje in občino Ivančna Gorica. Takrat se je odprla knjižnica v centru Ivančne Gorice, ki se je doslej večkrat širila, na ostalih lokacijah pa so ostala izposojevališča.

V knjižnici na Krki, v Višnji Gori in v Šentvidu pri Stični se zdaj izvajajo bibliopedagoške dejavnosti (vrtci, šole) zaključenih skupin po dogovoru. Za obisk nas pokličite na (01)78-78-121.

 

KNJIŽNICA V ZAGRADCU

Knjižnica v Zagradcu je oktobra 2023 svoje prostore dobila v tamkajšnji šolski knjižnici in je odprta ob torkih ter četrtkih, od 15. do 17. ure.
Kontakta številka: 041-909-200