COBISS iskanje
COBISS iskanje

Osrednja knjižnica Grosuplje

Knjižnica je umeščena na presečišču prometnih in pešpoti v občinskem središču in predstavlja eno od središč javnega življenja v občini s skoraj 19.000 prebivalci. 35,7 % občanov vseh starostnih skupin je članov knjižnice, članstvo pa narašča vsako leto.

Začetki knjižničarstva v našem okolju segajo v čas pred drugo svetovno vojno, ko so na našem območju delovale društvene in sindikalne knjižnice. Prelomnico v razvoju pa pomeni 1962. leta ustanovitev samostojnega zavoda ter zaposlitev poklicnega knjižničarja v letu 1967. Razvoj družbe in potrebe občanov po informiranju, izobraževanju ter kulturnem razvoju so zahtevale tudi razvoj knjižnice. Naraščalo je število obiskovalcev, povečala se je zaloga gradiva, uvedla se je računalniška tehnologija tako za opravila z gradivom kot za delo z uporabniki, povečalo se je število zaposlenih in za vse to je bilo v stari zgradbi premalo prostora. Leta 2003 je Občina Grosuplje začela s pripravami na gradnjo in v začetku leta 2007 je knjižnična dejavnost dobila nove prostore.

Delo knjižničarjev je usmerjeno k vsakemu posameznemu obiskovalcu in njegovim potrebam po storitvah, ki mu jih knjižnica lahko nudi. Knjižnico dnevno obišče v povprečju 700 obiskovalcev zaradi pestre ponudbe aktualnega knjižničnega gradiva na klasičnih in sodobnih medijih, uporabe čitalnice za študij ali prebiranje časopisja, zaradi možnosti do brezplačnega dostopa do interneta, zaradi obiska časopisne kavarne ali ogleda razstave v galeriji, obiska ur pravljic, literarnih večerov, predavanj … Redno organiziramo ure pravljic za otroke, predstavitve literarnih in strokovnih del ter otvoritve likovnih razstav. Pri izvajanju svojega poslanstva se povezujemo s šolami, vrtci, Univerzo za tretje življenjsko obdobje, kulturnimi ter različnimi drugimi združenji v okolju.