COBISS iskanje
COBISS iskanje

Poljudnoznanstveni bralni klub »Aha!«

V Mestni knjižnici Grosuplje teče poljudnoznanstveni bralni klub »Aha!«, vodi ga knjižničar Rudi Podržaj. Skrbimo, da je vzdušje sproščeno, vedro in kratkočasno.
Podrobnosti o klubu in seznam knjig za tekoče leto najdete v priponki.

Tretjič se bomo srečali 23.5.2023, ob 19. uri, v dvorani Mestne knjižnice Grosuplje.
Pogovarjali se bomo o knjigi Resnica se začenja v dvoje: pogovori v dvoje avtorja Michael Lukas Moeller

Resnica se po avtorju začenja s pogovorom v dvoje. Pomembnost pogovora nakaže zelo zgovoren citat iz knjige:
»Deljeno veselje je dvojno veselje – deljeno trpljenje je polovično trpljenje.«
Obravnavan je sistem pogovorov med zakoncema ali partnerjema, na način, da si trdno določita termin, npr. enkrat na teden ob točno določeni uri, tako da v doglednem času sistematično »polovita« vsa možna razpoloženja, ki nihajo med njima, od harmonije in veselja do kujanja ali sprtosti.
Velika vrednost knjige je, da ne gre za še eno teorijo, ampak je naslonjena na konkretne pogovore parov, po katerih lahko bralec odlično razume, zakaj je avtor zasnoval komunikacijo med udeleženci kot jo je. Vrednost tako vodenih pogovorov se kaže kot nedvomna, saj ob doslednem spoštovanju pravil tega načina partnerja bodisi utrdita svojo zvezo, bodisi se sporazumno in mirno razideta. Seveda pa se je treba naprej usesti in s pogovorom začeti.