COBISS iskanje
COBISS iskanje

Vključevanje razseljenih oseb iz Ukrajine v Slovensko družbo

Vabilo na informiranje »Vključevanje razseljenih oseb iz Ukrajine v Slovensko družbo«

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja v sodelovanju z Uradom Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov in Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce organizira informiranje razseljenih oseb iz Ukrajine o pravicah in dolžnostih na področju začasne zaščite ter vključevanju v Slovensko družbo. Informiranje bo potekalo v četrtek 16. februarja ob 14. uri v prostorih Mestne knjižnice Grosuplje.

Vsebina informiranja bo o področju začasne zaščite, torej o pravicah in dolžnostih, ki izhajajo iz tega statusa ter o nadaljnjem vključevanju v slovensko družbo (zaposlovanje, šolanje, zdravstvo, urejanje pravnega položaja po prenehanju začasne zaščite, združevanje družine, pridobitev državljanstva in vrnitev v izvorno državo).

Informiranje bo potekalo pretežno v Ukrajinskem jeziku.
Vljudno vabljeni!