COBISS iskanje
COBISS iskanje

Likovna razstava eko dejavnosti VVZ Kekec Grosuplje

V petek, 1. aprila 2022, vas ob 10.15 vabimo na odprtje in ogled razstave likovnih izdelkov otrok in zaposlenih VVZ Kekec Grosuplje.

LIKOVNA RAZSTAVA EKO DEJAVNOSTI VVZ KEKEC GROSUPLJE

Naš ekovrtec je sestavni del mednarodnega projekta Ekošola, ki s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.

Vsak dan se bolj zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do okolja, kot vzgojitelji pa tudi do izobraževanja otrok. To ni samo posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Trajnostni razvoj gradi na vrednotah, ki spoštujejo okolje, načrtuje poti za družbene spremembe in tako spodbuja pozitivne odnose med ljudmi.

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj in okoljska vzgoja poudarja aktivno učenje, ki omogoča dojemanje medsebojnih odnosov in občutka pripadnosti skupnosti, problemov se loteva kritično, ustvarjalno in učinkovito, glede vsebin nastopijo nove prioritete.

Zavedamo se, da bodo današnji otroci vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v bližnji prihodnosti, zato jim že danes dajemo možnosti, da tudi preko dejavnosti v ekovrtcu aktivno sooblikujejo življenje.

Za nami je bogata eko pot, ki jo vsako leto potrdimo s pridobitvijo eko zastave. Imamo eko listino, kjer smo zapisali vrednote, ki jih vsakodnevno udejanjamo v vrtcu tako zaposleni, otroci in starši.
Za nami so številne odmevne akcije. Po nekaterih smo že prepoznavni tudi v širšem lokalnem okolju.

Tokrat smo se odločili, da vam predstavimo široko paleto likovnih izdelkov, ki smo jih po vseh naših enotah ustvarili z otroki.
Predstavljajo mozaik v naši skrbi za naravo in okoljsko vzgojo najmlajših ter odražajo neskončno kreativnost otrok, ki je odraz lepote narave in medsebojnih odnosov.
Klavdija Zajec Bobnar, eko koordinatorica