Poslanstvo knjižnice Grosuplje

Poslanstvo

  • Pridobivamo, obdelujemo, hranimo in izposojamo knjižnično gradivo ter posredujemo informacije o gradivu z vseh področij človekovega ustvarjanja.
  • Z dejavnostjo, ki jo izvajamo, vplivamo na kakovost življenja občanov na izobraževalnem, kulturnem, informacijskem, prostočasnem in socialnem področju.
  • Omogočamo vseživljenjsko učenje.
  • Dvigujemo bralno kulturo in bralno pismenost.

Vizija

  • Knjižnična dejavnost dosega v skladu s potrebami prebivalcev in strokovnimi standardi prostorske, tehnične in kadrovske pogoje za ustvarjalen razvoj vseh prebivalcev na območju delovanja.

Vrednote

  • Vsi zaposleni ustvarjamo skupno podobo knjižnice. Naše storitve so strokovne, delamo v medsebojnem zaupanju s posluhom za vsakega obiskovalca.

Delovni čas

Mestna knjižnica Grosuplje
Adamičeva cesta 15
1290 Grosuplje
Tel. : 01 786 00 20
Direktorica: Roža Kek
knjiznicagrs@gro.sik.si

Odprta: od ponedeljka do petka od 9. do 19. ure, v soboto od 8. do 13. ure.

V juliju in avgustu je ob sobotah zaprta.

Enota Ivančna Gorica
Cesta II. grupe odredov 17
1295 Ivančna Gorica
Tel. št. 01/ 787 81 21
Vodja enote: Ksenija Medved
sikivancna@gro.sik.si

Izposojevališča: Krka, Šentvid pri Stični, Stična, Višnja Gora

Odprta: v pon., tor., sre., pet. od 9. do 19. ure, četrtek od 9. do 14. ure, v soboto od 8. do 13. ure.

V juliju in avgustu je odprta ponedeljek, torek, petek od 13. do 19. ure, sredo in četrtek od 9. do 15. ure, ob sobotah je knjižnica zaprta.

Enota Dobrepolje
Videm 34
1312 Videm Dobrepolje
Tel. : 01/ 786 71 40
Kontakt: Jasmina Mersel Šušteršič
sikvidem@gro.sik.si

Odprta: v pon., sre. od 12.30 do 19. ure, tor., čet. od 9. do 14. ure, pet. 12.30 do 20. ure.

Iskanje in podaljševanje gradiva
        
Hitre povezave