Cenik storitev mestne knjižnice Grosuplje
VPISNINA
mladina do 18. leta,
nezaposleni, invalidi, člani ZBDS (z ustreznim dokazilom)
brezplačno
brezplačno
dijaki nad 18. letom in študenti   6,00 EUR
upokojenci   9,00 EUR
zaposleni 11,00 EUR
brezposelni (brez potrdila)   6,00 EUR
pravne osebe25,00 EUR


IZKAZNICA
sprememba podatkov na izkaznici4,00 EUR
izgubljena, poškodovana izkaznica 4,00 EUR


ZAMUDNINA NA DAN
knjižno gradivo 0,20 EUR
neknjižno gradivo, podaljšanje ni možno 0,60 EUR
medknjižnična izposoja po izstavljenem računu

OPOMINI
1. opomin 0,45 EUR
2. opomin 0,90 EUR
3. opomin 1,35 EUR
4. opomin 1,80 EUR
stroški odvetniškega opomina

po ceniku odvetnika
ODŠKODNINA
poškodovana nalepka (črtna koda, RFID) 1,00  EUR
oprema nadomestnega gradiva 2,00  EUR
nenadomestljivo gradivo se obračuna po 25. členu Pravilnika
Mestne knjižnice Grosuplje
popravilo poškodovanega gradiva 2,00/5,00 EUR
zaščitni ovitki neknjižnega gradiva 0,50 EUR
vezava gradiva

10,00 EUR
MEDKNJIŽNIČNA IN MEDODDELČNA IZPOSOJA
medknjižnična izposoja 8,00 EUR
medknjižnična izposoja iz tujine po izstavljenem računu
medoddelčna izposoja

1,50 EUR
FOTOKOPIRANJE IN TISKANJE
A4 tekst enostr./obojestr. 0,10/0,15 EUR
A4 slika enostr./obojestr. 0,15/0,20 EUR
A3 tekst enostr./obojestr. 0,15/0,20 EUR
A3 slika enostr./obojestr. 0,20/0,40 EUR
barvni računalniški izpis

0,80 EUR
OSTALO
telefonsko in SMS obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu                                   0,80 EUR
izpis podatkov o transakcijah 1,00 EUR
neprevzeto naročeno gradivo 0,80 EUR/na enoto
neprevzeto rezervirano gradivo 0,80 EUR/na enoto
vnos osebnih bibliografij 7,00 EUR/zapis
bukvarna 1,00 – 3,00 EUR/izvod
vrečka
uporaba računalnika za nečlane

0,60 EUR
1,00 EUR
NAJEM PROSTOROV Z OPREMO
dvorana do 4 ure 60 EUR
dvorana do 10 ur 100 EUR
računalniška učilnica, galerija do 4 ure 30 EUR
računalniška učilnica,  galerija do 10 ur 70 EUR

DDV ni obračunan po 94. členu ZDDV-1.


V primeru, da neporavnane terjatve niso plačane v 2 mesecih od evidentiranja terjatev ali pa znesek neporavnanih terjatev presega 17,00 EUR, se članu avtomatsko onemogoči izposoja knjižničnega gradiva in določenih storitev. Ko član poravna obveznosti, se poslovanje nemoteno nadaljuje.

Cenik je bil sprejet 15.12.2015 na 13. seji Sveta Mestne knjižnice Grosuplje.
Delovni čas

Mestna knjižnica Grosuplje
Adamičeva cesta 15
1290 Grosuplje
Tel. : 01 786 00 20
Direktorica: Roža Kek
knjiznicagrs@gro.sik.si

Odprta:
pon., tor., sre., pet. od 8. do 19. ure,
čet. od 11. do 19. ure,
sob. od 8. do 13. ure.

V juliju in avgustu je ob sobotah zaprta.

Enota Ivančna Gorica
Cesta II. grupe odredov 17
1295 Ivančna Gorica
Tel. št. 01/ 787 81 21
Vodja enote: Ksenija Medved
sikivancna@gro.sik.si

Izposojevališča: Krka, Šentvid pri Stični, Stična, Višnja Gora

Odprta: 
pon., tor., sre., pet. od 8. do 19. ure, 
čet. od 11. do 19. ure,
sob. od 8. do 13. ure.

V juliju in avgustu je knjižnica odprta:
pon., čet., pet. od 13. do 19. ure,
tor., sre. od 8. do 14. ure,
ob sobotah je zaprta.

Enota Dobrepolje
Videm 34
1312 Videm Dobrepolje
Tel. : 01/ 786 71 40
Kontakt: Jasmina Mersel Šušteršič
sikvidem@gro.sik.si

Odprta:
pon., sre., pet. od 12:30 do 19. ure, 
tor. od 9. do 15. ure,
čet. od 10. do 15. ure.

Iskanje in podaljševanje gradiva
        
Hitre povezave